Hendek Vadi Emlak

1.Basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerin çalışma düzeni 6197 Sayılı yasa ile TEB, ve Bölge Eczacı Odalarının önerisi ile İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile Eczacılar ve Eczaneler hakkında yönetmelik (Madde 34-35)  belirlenmekte olup çalışma saatleri 45 saatin çok üzerindedir.

Eczane ve Eczaneler hakkında yönetmeliğinin Nöbetçi Eczane çalışma düzeni ile ilgili yetkiyi Eczacı Odalarına verirken 24 saat açık olan yerlerdeki Eczanelerin çalışma düzeninde 8 er saatlik dilimler halinde kayıt altına alınmıştır.

Oysaki 4857 Sayılı İş kanunu çalışma süresini Madde:63 çalışma saatleri ile ilgili çok kesin hükümler getirmenin yanı sıra mesai dışı saatlerinde haftada kaç saat olacağını açıkça belirtmiştir. Ayrıca İşçilere verilecek yıllık izin süreleri hizmet sürelerine göre ilgili yasada açıkça kayıt altına alınmıştır. Ayrıca 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkında yasanın Madde 3 hükmü hafta tatili Pazar günüdür , bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi en geç saat 13:00 ten itibaren başlar şeklindedir.

Değerli Basın Mensupları

Metropol şehirlerde Eczanelerin Ya Aile sağlığı merkezleri Hastane çevrelerinde kümelendiği yada alış veriş merkezlerinde yer aldığı görülmektedir ,Bu bağlamda Aile sağlığı ve hastane çevresindeki eczanelerin Cumartesi Nöbet uygulamasına geçilmesi Alış veriş (Cadde)merkezlerinde yer alan eczanelerinde halihazırdaki çalışma koşullarının sürdürülmesi yönündedir.

1.2.3. Basamak sağlık kuruluşları sınıflandırılmış olup Eczanelerde 1. basamak sağlık kuruluşudur.

1.Basamak Aile Sağlığı Birimi ve Eczaneler

2.Basamak Devlet Hastaneleri

3.Basamak Eğitim Araştırma ve Üniversite Hastaneleri Günlük 9 Saat üzerinden çalışmakta olup Akşam saat Beş'ten sonra Acil poliklinik olarak hizmet vermektedir.

 Eczanelerde 1. Basamak sağlık kuruluşu olup bu çalışma düzeninin dışında tutulmuş olup diğer sağlık kuruluşlarında olduğu gibi Eczanelerinde günlük yasada belirtildiği gibi düzenlenmesi gerekmektedir .

Eczane teknisyenleri olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz her ne kadar serbest bir kuruluş olsa da eczaneler kamusal hizmet vermektedir .Bu hususta hasta ve hasta yakınlarının ilaca daha çabuk ulaşabilmeleri açısından Nöbetçi eczanelerin Yasada belirtildiği gibi Eczacı odaları tarafından düzenlenmesi gereklidir.

Eczanelerin çalışma saatlerinin bu çerçevede değerlendirilerek belirlenmesi Eczane hizmetlerini birlikte üreten Eczacı ve Teknisyenlerin gücüne güç katacağı inancında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Saygılarımla.

                                                         SAKARYA ECZANE TEKNİSYENLERİ

                                                                         DERNEĞİ 

                                                                         BAŞKANI

                                                                        ZEKİ KURT