Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Yazılım Bölümü Öğretim görevlisi Dr. Metin Çengel ve bölüm öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hendek Özel Gelişim Yaklaşımı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezide eğitim gören 5 tane dezavantajlı öğrenciye haftada bir gün 6 hafta boyunca Robotik Kodlama eğitimi verdi.

Eğitim sürecinde okul öncesi öğrencilerinin Robotik kodlama eğitiminde kullanılan robotlarla Dr. Metin Çengel ekibinin geliştirdiği basitten zora doğru geliştirdikleri 15 adet görevle kodlama eğitimi gerçekleştirdiler.

Eğitim sürecinde öğrencilerin öğrenme hızlarına ve öğrenmenin kalıcılığını ölçeklendirildi.

Dr. Metin Çengel Robotik kodlama eğitimi yanında öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırmak için çocukların ilgilerini verdikleri eğitime yoğunlaştırmalarını sağlamak adına Sanal ve Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile öğrencilerin Robotik eğitimine güdülenmesi için değişik uygulamalardan yararlandıklarını belirtti.

Dr. Çengel rehabilitasyon merkezi öğrencilerini yaptıkları çalışmada deney grubu, aynı yaş grubunda Sakarya Merkezinde Özel Minik Adalılar Ana Okulu öğrencilerini ’de kontrol grubu olarak ele aldı. Aynı uygulamaların iki gruba da uyguladıklarını söyledi. İki grup arasında çok önemli bir farklılığın bulunmadığını gözlemledik. Bu yaş gruplarında Robotik kodlama eğitimi alanında öğrenme sorunu olmayan gruplarla bir çok akademik çalışmanın yapıldığını fakat öğrenme güçlüğü çeken dezavantajlı gruplarla Dünyada ve Türkiye literatür olmadığını yapılan bu çalışma ile alanda Literatüre de katkı yapacak. İki grubun eğitiminden oluşturulan ham verilere bakıldığında iki grup arasında çok önemli bir farklılığın olmadığını ve hatta dezavantajlı grubun motivasyonlarının daha yüksek olduğunu gözlemlediklerini, yakın bir gelecekte iki grupla ilgili elindeki ham verileri işleyerek yayınlara dönüştüreceğini söyledi.

Altı haftalık eğitim esnasında verilen görevleri başarı tamamlayan rehabilitasyon öğrencilerine eğitim sonu kokteyli düzenlenerek Eğitim Katılım Belgeleri törenle verildi.

Rehabilitasyon Merkezi kurucu müdürü Hilal Yanık Bahadır, böyle bir çalışmanın kurumlarında yapılmasının kurum öğrencileri açısından bir şans olduğunu belirtti. Kurumumuzda gelecekte bu çalışmalara devam edeceklerini kurumumuz öğrencilerinin eğitimlerini Teknolojik araçlar kullandırarak bu alanda eksik kalmamalarının sağlanacağını söyledi.