Hendek Vadi Emlak
SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Yılmaz, öğrencilere büyük yarar sağlayacak ‘Modüler Kitap Projesi’ geliştirdi.

 Sanata duyarlılık

Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Yılmaz tarafından geliştirilen “Modüler Kitap Projesi” kapsamında, SAÜ Vakfı İlköğretim Okulu’nda atölye çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanacak. Prof. Dr. Engin Yılmaz, projeye destek veren SAÜ Vakfı İlköğretim Okulu Müdürü Aysel Çelikörs’e ve Türkçe Öğretmenlerine teşekkür etti. Proje hakkında bilgi veren Yılmaz şunları söyledi: “Bu projeyi yapmaktaki temel amacımız; sorgulayan, tartışan, bilime, sanata saygı duyan, duyarlı, okuma kültürünü içselleştirmiş duyarlı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimizin edebi ve sanatsal metinlerle kalıcı ve sağlıklı ilişkiler kurarak düş kurma, imgeler üretme, problem üretip bu problemlerle ilgili olarak çözüm yolları geliştirmeleri onların kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır.”

Aralıkta son bulacak

Yılmaz projenin nasıl gerçekleştirileceği hakkında ise şu bilgileri verdi “Öğrencilerimize ‘Öykü Yazma’, ‘Öykü Kurgulama’ konularında seminerler verilecek. 12 öğrenci 3’erli olmak üzere 4 gruba ayrılacak. Her grup aynı merkez konu etrafında Öykünün; “Giriş, Geliştirme ve Sonuç” bölümlerini Proje Danışma Kurulu üyeleri gözetiminde ayrı ayrı yazacaklardır. Bölümlerin esnek ve geçişken olması projenin başarılı olması için son derece önemlidir. Proje bitiminde her çalışmanın sonuç ölümleri birleştirildiğinde ortaya anlamlı ve mantıklı bir öykünün çıkmasını hedefliyoruz. Projemizin, başarılı olacağına inanıyorum. Yardım ve destekleri için SAÜ Vakfı Koleji yönetimine, Türkçe öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum.” Nisan-2012’de uygulamaya başlayacak proje Aralık 2012’de tamamlanacak ve proje çalışmalarını içeren öyküler bir kitapçıkta toplanarak eğitim camiasına duyurulacak.