Hendek İnşaat Tadilat
Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sapanca Gölünde konaklayan göçmen kuşların avlanmasıyla ortaya çıkan “kuş katliamını” Meclis gündemine taşıdı. Kuşların avlanmasıyla ilgili denetim eksikliğini Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi haline getiren Özkoç, Bakanlığa görev ve sorumluluğunu hatırlatarak, kuşların korunması konusundaki eksiklikleri sordu.

KUŞLAR KORUNAMIYOR

Özkoç, soru önergesinin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:

“Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte göçmen kuşların ılıman bölgelere göçü başlamıştır. Bilindiği gibi, Sakarya İli sınırları içinde bulunan Sapanca Gölü, göçmen kuşların göç yolu üzerinde dünyanın en önemli dinlenme, konaklama ve üreme alanlarından birisidir. 20’ye yakın göçmen kuş türü, bugünlerde yine Sapanca Gölünde konaklamakta, izleyenlere bir doğa şöleni yaşatmaktadır. Bu doğal güzelliğin yanı sıra, yabani kuş türlerinin, soyu tükenmekte olan yaban hayvanlarının korunması gibi bir sorumluluk da bulunmaktadır. Nitekim 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Bakanlığı, “nesli tehlike altında olan, nadir, hassas ve benzeri statülerde yer alan türler ile endemik ve göçmen türlerin korunması amacıyla gerekli koruma tedbirlerini almaya” sorumlu tutmaktadır. Bununla birlikte, Sakarya Üniversitesinden uzman akademisyenlerin aktardığına göre, Sapanca Gölünde göçmen kuşların avlanması “katliam” halini almıştır. Herkesin gözü önünde 10 kişi kayıklarla kuşları sıkıştırarak kuşlardan oluşan bir buluta rast gele ateş etmekte ve 1 saat içinde 10 çuval kuş öldürülmektedir.”DENETİMLER YETERSİZOrman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun yanıtlaması beklenen sorular şunlar:1.      Av denetimlerinin sıklaştırılması koşunda hangi çalışmalarınız mevcuttur?2.      Avlanma konusunda kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve gereğine uygun biçimde uygulanabilmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır? Varsa nelerdir?3.      Sapanca Gölünde konaklayan göçmen kuşların korunması konusunda neler yaptınız?4.      Bakanlık, bu kuşların korunmasından sorumlu olduğuna ve buna rağmen kuşların öldürülmesi, “kuş katliamı” devam ettiğine göre, sizce sorun nerededir?5.      Sapanca Gölündeki kuşlar neden yeterince korunamamaktadır?