Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Faruk Özgür yaptığı açıklamada "Kıdem Tazminatı bir "tasarruf yöntemi' veya "emeklilik
sistemi araci degildir. Kendi kontrolü dişinda gelişen
olaylar neticesinde işten çıkarılmasi durumunda
işçinin işyerine vermiş olduğu emeği karşılığında hak
ettiği "değer olan Kıdem Tazminatı hükümet
tarafindan "emeklilik sisteminin" bütünleştirici bir
araci olarak gösterilmeye çalışılmaktadir. Hükümetin
bu çabasının asıl amacı ekonomik kaynak ihtiyacına
pansuman olabilecek sermaye birikimini sağlamaktır.


YENİ KIDEM TAZMINATI
NE GETİRMEKTEDİR?
Yeni uygulamayla hükümet işçilerin emeği karşılığı
hakkı olan 30 günlük Kıdem Tazminatı ödeneğinin 11
gününe ortak olmaktadır. Kıdem Tazminatının 11 günlük
ödeneği karşılığı işçilerin brüt maaşlarından yaklaşık
%3 kesinti yapılarak bir fona aktarılacaktır. Böylece
hükümet kaynak üretme sorumluluğunu işçilerin
Sırtına yıkmış ve zahmetsiz bir şekilde işçilerin sırtından
ekonomik kaynak oluşturmuş olacaktir.


YENI FONDA
NE KADAR SERMAYE BİRİKEBİLİR?
Yeni Kıdem Tazminatıyla oluşturulacak kaynağın
büyüklüğü %3 (%1 işçi + %2 işveren) kesintiyle
oluşturulan İşsizlik Fonuna eşit olacaktir. İşsizlik Fonu
hükümet tarafından bütçe açıklarının finansmanında
kullanilmaktadır. Hükümet 2019 yılıinda 40,4 Milyar TL
geliri olan ve toplam değeri 120 Milyar TL olan ikinci bir
işsizlik Fonu oluşturmaya çalışmaktadır" dedi.