Hendek İnşaat Tadilat

Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi sınırlarında Devlet Ormanlarındaki fındık mahsulünün hudutları içerisinde yer aldığı mahallerde ki (orman Köyleri)  orman köylülerine tarife bedeli ile toplattırılarak satışının yapılması çalışmalarına başlanmıştır.

Burada ormanlık alandaki fındıklıklardan elde edilen bu yıla aitfındık mahsulü satılarak ekonomiye kazandırılacaktır. Ancak bu fındık mahsulünün satışı kesinlikle bu mahsulün toplandığı devlet ormanı vasfında olan fındıklıkların satılması, kiralanması işlemi olmayıp bu sahaların kullanımına yönelik bir hak sahipliliği ve zilyetlik doğurmamaktadır.

 Bu fındıkların satışını yaptıran köylüler yalnızca bu yıla ait fındık mahsulünü satın almış olacak bu alanları kiralama ve kullanma gibi bir hak elde etmeyecekler.