Yılsonu gerçekleşme hedefi 1050,0 hektar olan Bölge Müdürlüğü son beş yılda(2015-19) ortalama, her yıl 550.0 hektar alanda, endüstriyel ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Program dahilinde bulunan Hendek Orman İşletme Müdürlüğü, Süleymaniye İşletme Şefliği, 152 nolu bölmesinde 19.0 hektar alanda, Longoz(Subasar Ormanı) ormanında dişbudak fidan dikimi iş başı eğitimi yapıldı.

Eğitime Bölge Müdürümüz Ziya Polat Başkanlığında,  Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan, Şube Mühendisi Hüseyin Şahin, Hendek İşletme Müdürü Hakan Kızılarslan, İşletme Müdür Yardımcısı Recep Tanrıverdi, Orman İşletme Şefleri, İşletme Müdürlüğünde çalışan orman mühendisleri ve orman muhafaza memurları katıldılar.

Program dahilinde yapılan, ‘’Ağaçlandırma ve Dikim Konusunda Uygulamalı Eğitiminde’’ endüstriyel plantasyon sahasında, fidanların dikim aralıkları dikkate alınarak, fidanların dikim tekniğine uygun dikilmesi, dikilen fidanların sağlıklı büyüyüp gelişmesinin titizlikle takip edilmesi konularında katılımcılara teknik bilgiler verildi.