12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sıfır Atık Yönetmeliği’nce, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak, Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ''Sıfır Atık Belgesi'' ni almıştır.
Sıfır atık; İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımın sağlanmasını kapsayan atık yönetimi olarak tanımlanan bir hedeftir.
Hendek Orman İşletme Müdürlüğünü, kurduğu ‘’Sıfır Atık Sistemi’’ ile doğaya ve ormanlarımıza verdikleri hizmetten dolayı kutluyoruz.