Hendek Vadi Emlak

Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süre ile OHAL uygulanmasına yönelik tezkere okunarak oy’a sunuldu.

Ak partinin oylamanın açık oylama yönünde yapılması kabul edildi. Yapılan açık oylama da 461 milletvekili oy kullandı.

Tezkere 346 oyla kabul edilirken 145 ret oyu kullanıldı.

Anayasanın 120.maddesi ile Olağanüstü Hal kanunu’nun 3.maddesinin B bendi kapsamında, ülke genelinde 21-07-2016 Perşembe günü (bu gece) saat 01:00’dan itibaren 90 gün süreyle OHAL ilan edildi.