Okullarda çocukların okul ortamında kaza geçirme ve güvenlik önlemlerine yönelik öğretmen davranışlarını değiştirmeyi hedefleyen programda güncel bilgiler paylaşıldı. Öğretmenlerin Yerinde ve doğru müdahale  ile hayat kurtarıcı manevraların anlatıldığı eğitim teorik ve uygulamalı şekilde anlatıldı.

Uz. Dr Burcu Başaran Güngör, Hendek Anaokulu Müdürü Dilek Öge'nin katılımıyla gerçekleşen eğitimde öğretmenlerin ilk yardım bilgileri güncellenerek anlatıldı.

Uz. Hemşire Deniz De Asis’in teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirdiği eğitim ile öğretmenlerin acil durum ve temel yaşam desteği konularında bilgi bilgi ve beceri kazanmaları sağlandı.

Acil Sağlık Hizmetlerini doğru ve yerinde kullanma, Temel Yaşam Desteği, Yabancı cisim tıkanmaları konularındaki müdahalelere değinildi. Uygulamalı olarak devam eden eğitimde öğretmenlerin yaşam bulguları, bilinç kontrolü, Temel Yaşam Desteği (CPR) ve Kurtarıcı (Heimlich ) Manevraları gibi konularda bilgilenmesi  hedeflenerek, uygulamalı ve drama yöntemiyle uygulamalar gerçekleştirildi.

Kazalar çocukların  sağlığının bozulmasına, hastalanmasına, sakatlanmasına sebep olan yaşamsal risklerdir. Çocukluk çağı kazaları, dikkat gerektiren önemli bir halk sağlığı problemidir.

(WHO) Dünya Sağlık Örgütünün  vurgu yaptığı  ağrı, acı ve engelliliğin önemli bir nedeni olan yaralanmalar, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Okullardaki öğretmenlerin ve personelin bu konuda bilinçli olmaları acil durumlarda  hızlıca ve doğru yapılan müdahaleler  çok önemlidir.