Hendek İnşaat Tadilat

Kahvaltının ardından Milli birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkan Erdem Ercan, derneğin hedefleri bilgiler verdi.

Başkan Erdem Ercan "Toplumumuzun milli, manevi ve kültürel değerlerini göz ardı etmeksizin, ulusal ve uluslar arası arenada son derece aktif, beşeri ilişkileri gelişmiş, toplum içinde fark edilebilir, her platformda kendini ve inandıklarını rahat bir biçimde ifade edebilecek bilgiye ve özgüvene sahip, Osmanlı imparatorluğunun gelenekçi yapısıyla günümüzün ilmi modernliğiyle harmanlanmış olan bireyler yetiştirerek, toplumumuzun başta olmak üzere tüm dünyaya fayda sağlayabilen BÜYÜK TÜRKİYENİN sembol şahsiyetlerini yetiştirmek, geleceğin Türkiye'sinde, STK anlayışının yeniden şekillenmesini sağlayarak başta tüm il ve bölgelerde olmak üzere, uluslar arası arenada BÜYÜK TÜRKİYE ideasına hizmet için yola çıkan bireyler yetiştirmek. Ülke olarak tarihi bir değişim ve dönüşümden geçtiğimiz bu günlerde amacımız sadece sürece tanıklık etmek değil; siyasi istikrarın, ekonomik kalkınmanın, hedeflenen BÜYÜK TÜRKİYE'nin  iç ve dış mihraklara karşı üstlendiği tarihi misyonun devam etmesini sağlamak için tüm olumsuzluklara karşı birlik halinde mücadele olgusunu oluşturmaktır. Derneğimizin kuruluşunun temel amacı bu sürecin inşaasında vizyona yönelik katalizör etkisi sağlayacak bu çalışmaları planlamak ve hayata geçirmektir.  

Bu doğrultudaki hedefleri

 1. STK olarak milli menfaatlerimiz konusunda taraf olup bu minvalde kamuoyunu oluşturmak, yönlendirmek ve harekete geçirmektir.

2. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak gayesiyle çalışmalar yapmak.

3. Unutulmuş yada unutturulmuş olan şanlı tarihimize sahip çıkmak ve bu konularda halkımızı bilinçlendirmek.

 4. Ülkenin ve insanın gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları teşvik etmek, planlamak ve hayata geçirmek.

5. İnsana hizmeti gaye edinerek; yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunmak.