Hendek İnşaat Tadilat

01-06-2016 Çarşamba günü (Yarın) gerçekleşecek olan Haziran Ayı meclis toplantısında MHP’nin verdiği 13 soru ile ilgili yazılı açıklamanın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

MHP’nin Mayıs ayı meclis toplantısında Belediye Başkanlığına yazılı cevaplanması için verdiği sorular.

Hendek Belediyesinin hazırlamış olduğu 2015 yılı faaliyet raporunda yer alan bilançoda tespit edilen hususlar ile ilgili Hendek Belediyesinden yazılı cevap istedi.

Maddi duran varlıklar altında yer alan 254 taşıtlar hesabının bakiyesi 2013 yılı sonunda 1.688.191.03 tl olup 2014 yılı sonunda 15.795.413.86 tl artış ile 17.483.604.92 tl’ye çıktığı ve 2015 yılı içerisinde 14.986.785.50 tl azalarak 2.496.819.42 tl gerçekleştiği görülmektedir.

Maddi duran varlıklar altında yer alan 252 binalar hesabının 2015 bakiyesi 21.901.968.37 tl görünmektedir.

250 arazi ve arsalar hesabının 2014 yılı bakiyesi 23.088.181.79 tl iken 2015 yılı bakiyesi 4.951.550 tl azalarak 18.136.631.79 tl gerçekleşmiştir.

Yazılı cevap ile açıklanması istenen hususlar

254 Taşıtlar hesabının 2014 yılı içerisinde ki envanterde bulunan 15.795.413.86 tl artışın sebebi nedir?

Araç alımı gerçekleştirilmişmidir? Eğer alım yapılmış ise bu alıma ilişkin meclis kararı varmıdır? Bunlar hangi kararlardır? Alımlara ilişkin faturaların ibraz edilmesini

254 taşıtlar hesabının 2015 yılı içerisinde ki envanterde gerçekleşen 14.986.785.50 tl azalışın sebebi nedir?

Araçların satılmış olması halinde hangi gelir kalemleri arasında gösterilmiştir?

Araçların hurdaya ayrılmış olması halinde yapılan protokol ve yazışmaların ibraz edilmesini

Hurdaya ayrılmış olması halinde hangi gider kalemleri arasında gösterilmiştir?

Bir yıl önce envantere dahil olan araçların ertesi yıl hurdaya ayrılmasının sebebi nedir?

2015 yılı sonunda Belediyemiz envanterinde yer alan Taşıtların tam listesini, 254 Hesabının ayrıntılı özetini, envanter değerlerini gösterir tablonun ibraz edilmesini

Belediyemize ait gayrimenkullerin 2015 yılı sonu itibari ile ayrıntılı tam listesini ve envanter değerlerini gösterir tablonun ibraz edilmesini

Mevcut binalarımızdan Belediye tarafından kiraya verilen varmıdır? Verildi ise kime hangi bedel ile kiralanmıştır?

2015 yılı sonu itibari ile Belediyemize ait arazi ve arsaların ayrıntılı hesap özetini, tam listesini ve envanter değerlerini gösterir tablonun ibraz edilmesini

2015 yılında Arazi ve arsalarımızda gerçekleşen azalmanın sebebi nedir? Arsa satışına ilişkin meclis kararları nelerdir? İlgili işlemlere ait tüm evrakların ibraz edilmesini talep ediyoruz denilerek yazılı cevap verilmesi istendi.