HABERHENDEK.COM/ Haziran ayının ilk haftasının Ramazan Bayramı Tatiline denk gelmesi sebebiyle Hendek Belediye Meclisi bugün toplandı. Hendek Belediyesi Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında, Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşitiridi.

Meclis toplantısında gündemde bulunan yedi madde tek tek görüşüldü.

1-Üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılma işlemi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

2-Belediyemiz şirketi HİMPAŞ çalışanı Erkan VAROL'un sporcu olarak Ülkemizi ve Belediyemizi yurtdışında yapılacak müsabakalarda temsil etmek üzere 01/06/2019-01/06/2024 tarihleri arasında ücretsiz olarak görevlendirilmesi,

3- Hendek Başpınar Mahallesinde 190 ada da Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan spor tesislerinin 5 yıl süreli olarak Belediyemize devredilmesi ve sözleşmeye imza atma yetkilerinin verilmesi

4- Belediye hissesi bulunan Hendek Akova Mahallesi 1317 ada 179 nolu parselde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi maddeleri görüşülerek kabul edildi.

5- Hendek Kemaliye Mahallesi, Başpınar Mahallesi ve Mahmutbey Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesiyle bazı parsellerde oluşan Belediye hisselerinin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine

6- Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet otomobil, 2 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 1 adet Tekerlekli Jeneratör ve 1 adet Greyderin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilirken,

7- Hendek Başpınar Mahallesi 1685 adada SEDAŞ'a ait trafo yerinin imar planına "teknik altyapı" olarak işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği maddesi de görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine

karar verildi.