Hendek İnşaat Tadilat
Sapanca gölündeki tehlike çanlarını meclis gündeminden hiç düşürmeyen MHP Sakarya Milletvekili Prof.Dr. Münir Kutluata, Başbakan Erdoğan tarafından cevaplanması istemiyle TBMM’ye 6 can alıcı sorudan oluşan önerge sundu.

 

MECLİSTE

Günden güne yok olan Sapanca Gölü ile alakalı olarak çalışmalarını ısrarla sürdüren MHP Sakarya Milletvekili Prof.Dr. Münir Kutluata, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına soru önergesi sundu. Kutluata imzasını taşıyan ve 6 sorudan oluşan önergeye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı şekilde cevap verilmesi istendi. Önergede TÜPRAŞ ve su firmalarına yönelik sorular yer alırken, tedbir alınıp alınmadığı soruldu.

 

SORU ÖNERGESİ

1-Sapanca gölünden doğal dengesini bozacak oranda, kontrolsüz su çekildiği bilinmektedir. Gölden su çekme işlemini gerçekleştiren sanayi kuruluşları hangisidir?

 

2-Bu kuruluşlardan TÜPRAŞ’a yapılan su tahsisinin hukuki dayanağı nedir? Diğer kuruluşlara verilen yetkilerin hukuki dayanağı nedir?

 

3-TÜPRAŞ ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında 2008 yılında yapıldığı, kamuoyuna TÜPRAŞ’ın basın açıklaması ile yansıyan anlaşmanın şartları nelerdir?

 

4-TÜPRAŞ’ın açıklamasında yer alan Kocaeli Belediyesine yapılan 18 Milyon Türk lirası tutarındaki ödemenin mahiyeti nedir? Bu bedelin ne kadarlık kısmı göl ve havzasının korunması için hangi kalemler altında harcanmıştır?

 

5-Sapanca gölünü besleyen akarsular üzerinde kurulu şişeleme tesisleri kaç tanedir? Bu firmaların kullanım ruhsatları metreküp esası ile ne kadardır?

 

6-Sapanca Gölünün yok olma sürecine girdiği dönemde hiç değilse gölü besleyen suların, su şişeleme firmalarınca serbest bırakılmasının ve gölden su çeken sanayi kuruluşlarına verilen yetkilerin gözden geçirilerek tedbir alınması konusunda bir çalışmanız söz konusu mudur?