Eğitime Hendek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Yılkın, Resmiye YILMAZ,Selman Pehlevan, Sevda Akçay ve Halk eğitim kursiyerleri katıldılar.
Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr Burcu Başaran Güngör eğitimin tamamlanmasından sonra Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek kurumlar arası işbirliğinden duyduğu memniyeti dile getirdi ve Hendek Sağlıklı Hayat Merkezi'nin eğitimlere büyük önem vererek toplumu bilgilendirmeye devam ettiğini ifade etti.
Kursiyerlerin ilgiyle uygulamalı ve keyifli olarak devam eden eğitimde özellikle yaşam bulguları, bilinç kontrolü, Temel Yaşam Desteği (CPR) ve Kurtarıcı (Heimlich ) Manevraları gibi konularda bilgilenmeleri sağlandı.Drama yöntemiyle ve maketlerle pratik uygulamalar gerçekleştirildi.
Bireylerin sağlığının bozulmasına, hastalanmasına, sakatlanmasına sebep olan yaşamsal riskler konularında bilgilendirildiler.
Eğitimin sonunda katılım belgelerini alan katılımcılar, sorularıyla hayata verdikleri değeri kanıtladılar, uygulamalarıyla becerilerini geliştirdiler.
(WHO) Dünya Sağlık Örgütünün  vurgu yaptığı  ağrı, acı ve engelliliğin önemli bir nedeni olan yaralanmalar, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu sebeple Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü toplumun bilgilenmesinin önemine işaret etmekte ve kurumlar arası koordinasyonla gerçekleşen eğitimlere katkı sağlamaktadır.
Riskli durumlarda koruyucu anlamda bilinçle ve doğru yaklaşımlarla acil sağlık hizmetlerine ulaşmak sevdiklerinizin yaşamlarına gerektiğinde doğru müdahale etmek hayat kurtarır.