Hendek İnşaat Tadilat
Büyükşehir yasa tasarısının Genel Kuruldan geçmesinin ardından Hendek’te KÖYDES Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda Tüzük'te bulunan 38.maddenin değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Hendek Belediyesi Ticaret Merkezi Konferans salonunda gerçekleşen Kaymakam Mustafa Ayhan Başkanlık yaptığı Köylere Hizmet götürme birliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Üyelikleri ise Hüseyin Baylan, Yücel Altmış, Ali İhsan Gülhan, Kazım Taşkın yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gündem Maddesi olan 38.Maddenin değiştirilmesi görüşmelerine geçildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği müdürü  Mustafa Akkaş üyelerine 38.maddenin mevcut hali  ve yeni olacak hali okudu.

Değişiklik yapılan 38.madde oy birliği ile kabul edildi.

38.Maddenin mevcut hali

Birliğin tasfiyesi “ Birlik meclis üye tam sayısının 3/2 çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.Birliğin tasfiyesi mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür.Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır.Birliğin mal varlığı ,birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin mal varlığına katılma oranlarına göre,katılma oranları belli değil ise mahalli idari birimlerinin nufusları oranında dağıtılır”

 38.Maddenin Yeni Hali

Birliğin Tasfiyesi “Kanun ve mevzuat hükümleri gereği birliğin feshedilmesi halinde tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır.Birliğin taşınmaz mal varlığı hazineye, taşınır mal varlığı kamu hizmetlerinde kullandırılmak üzere Hendek Kaymakamlığına usulüne ve mevzuata uygun olarak devir işlemleri yapılır”

Tüzük değişikliğin ardından Olağanüstü Genle kurul toplantısı sona erdi.