Hendek İnşaat Tadilat
 

Sakarya il genelinde toplanan Kızılay kan bağışı verileri ile Sakarya Kızılay kan merkezi tarafından iletilen istatistiki bilgilere göre , 2011 yılı  içerisinde 45 kez Hendek ilçesine kan bağışı için kurulan çadır ve araçlarda toplanan kan ünitelerinin dağılımı  şu şekilde oldu. Türk Kızılayı Hendek şubesinin 2011 yılında organize ettiği kan bağışı kampanyalarında 2264 başvuru olmuştur. Bu başvurulardan 328’i olumsuz sonuçlanmış olup, çeşitli nedenler den dolayı bağış kabul edilememiştir. Ayrıca Hendek halkı tarafından 1432  ünite  kan , Sakarya Hendek Eğitim fakültesi öğrencileri ve eğitimcileri tarafından 244 ünite kan, hendek ilçesinde kurulu bulanan fabrikalar dan 260 olmak üzere toplamda 1936 ünite kan verileri ile Sakarya il genelinde Kızılay Hendek Şubesi birinciliğini hiçbir ilçeye kaptırmamıştır.  

 

Tür kızıl ayı Hendek Şube Başkanı Sami BAĞDATLI yapılan kan bağışı çalışmalarında emeği geçen ve kan bağışı için uygun ortamları sağlayan Hendek İlçe Kaymakamı Mustafa AYHAN ve Hendek Belediye Başkanı Ali İNCİ ve  tüm hendek halkına bu duyarlı davranışların dan ötürü şükran ve teşekkürlerini belirtti.  

 

Sakarya İli genelinde ilçeler bazında düşünüldüğünde yürütülen kam bağışı kampanyasına hendek ilçe halkının duyarlı davranışı Sakarya il genelinde Türk Kızılayı Sakarya Şube başkanı Ahmet İŞGÜZAR tarafın dan takdir ile karşılandı. 


Türk Kızılayı Hendek Şubesi ilçe halkının kan bağışı konusundaki göstermiş olduğu duyarlılığına dayanarak 2012 yılı hedefini 3000 ünite kan bağışını hedeflediklerini belirtiler. 

 27-28 Aralık Salı ve Çarşamba günleri içersin de 10: 00 – 17 :00 saatleri arasında Hendek Belediyesi önünde kan bağışı kabul edeceklerini bildirdiler.