Hendek İnşaat Tadilat
Hendek’te AK Parti Hendek Belediye Başkan Adayı Ali İnci’nin dağıtmış olduğu kartvizitlerin ön yüzünde vatandaşların kişisel verilerinin yer alması olayı Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet suretiyle yansımasına neden oldu. 

 Dağıtılan kartvizitlerin ön yüzünde vatandaşların kendi kişisel verilerini, arka yüzünde de AK Parti Hendek Belediye Başkan adayı Ali İnci'nin resmini gören vatandaşlar ,  Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kendilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verildiği,  yayıldığı ve ele geçirildiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedildiği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu 135, 136 ve 137 maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulundular, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Madde 136 :  Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.