Hendek İnşaat Tadilat

04/10/2015 gün ve 29492 sayılı  ’de yayınlanan 2015/8111 sayılı Kararı gereğince saatler 08/11/2015 Pazar günü saat: 04.00’ ten itibaren bir saat geri alınacağından, 09/11/2015 Pazartesi gününden itibaren İlimiz dahilinde mesai saatleri 657 Sayılı Memurları Kanununun değişik 100. maddesi gereğince aşağıda görüldüğü gibi düzenlenmiştir.

 
        Bazı  ve Kuruluşlar için Özel , Tüzük ve Talimatla tespit edilmiş  Çalışma Saatlerinin Uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır.
 
 
MESAİ SAATLERİ
 
Sabah                                          Öğle Tatili                                    Öğleden Sonra  
08.00 – 12.00                               12.00 – 13.00                                13.00 – 17.00