Hendek İnşaat Tadilat
Hendek Kemaliye Mahallesi Kentsel dönüşüm alanında açılan Acele Kamulaştırma davası  Hendek Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi.

 Hendek Belediyesinin Kemaliye Mahallesinde açtığı acele kamulaştırma davası Hendek Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, verilen kararla dönüşümünün yapılacağı alanda taşınmazı bulunan 23 kişinin lehine sonuçlanmış oldu. Hendek Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararda gerekçe olarak, Acele Kamulaştırma Kararı için ön şartın kamulaştırılması istenen taşınmaza ilişkin Bakanlar Kurulunca alınmış bir karar olmaması gösterildi. Kararda sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile acele kamulaştırmaya gitmenin olanaksız olduğu vurgulandı.

Alınan bilgilere göre dönüşümün yapılacağı bölgede taşınmazı bulunan 80’e yakın vatandaşların dilekçe ile ilgili bakanlığa başvurduğu öğrenildi.