Hendek İnşaat Tadilat
 

 

Kemaliye mahallesi Muhtar Adayı Gözde Kuzu Kemaliye Mahallesi Hak Ettiği Konuma Ulaşacaktır.

Gözde Kuzu  ,Kemaliye halkına yapacakları ile ilgili mesajlar verdi.

1.      Ezilenden yana olacağıma, işçilerin, işsizlerin, yoksulların, yok sayılanların, dışlananların ve her türden ayrımcılığa uğrayanların çıkarlarını esas alacağıma;
2.  Tüm muhtarlık çalışmalarını “halk için, halkla birlikte” yürüteceğime ve “sonuna kadar şeffaflık” içerisinde halkın karar alma süreçlerine doğrudan katılımını sağlayacağıma;
3.  Tüm muhtarlık çalışmalarını, “halk demokrasisi”ni ve “halk dayanışması”nı büyütme anlayışı temelinde yürüteceğime ve halk tarafından bu anlayışla oluşturulan “mahalle meclisleri”nin kararlarını esas alacağıma;
4.  “Rant için değil, halk için yerel yönetim” anlayışını muhtarlığın temel felsefesi olarak kabul edeceğime;
5.  Tüm muhtarlık hizmetlerinde “engelli hakları”na öncelik vereceğime;
6.  Halkın her türden çeşitliliğini (din, mezhep, dil, ulus, cinsiyet, kültür vs.) ayrımsız ve adaletli bir şekilde gözeteceğime;
7.  Halkların kardeşliği ilkesini hayata geçirerek, farklı kesimler arasında birbirlerine karşı var olan olumsuz önyargılarla mücadele edeceğime, kardeşleşmeyi sağlayacak ve büyütecek çalışmalar yürüteceğime;
8.  Mahallede yaşanan sorunların en büyük yükünü taşıyan ve sorunlarla birebir yüzleşen kadınların, mahalle yaşamında söz ve karar haklarını sağlamak amacıyla “pozitif ayrımcılık” ilkesinin hayata geçirilmesi için çalışacağıma;
9.  “Kentsel dönüşüm” adı altında halkın yerlerinden yurtlarından edilerek yaşam alanlarının talan edilmesine karşı mücadele edeceğime ve “halkın barınma hakkı”nı savunacağıma;
10.  Ekonomik krizle derinleşen işsizlik sorununa ve işyerlerinde yaşanan adaletsizliklere karşı “insanca çalışma hakkı”nı savunacağıma;
11.  “Halkın sağlıklı yaşam hakkı”nı savunacağıma ve mahallelerde “halk sağlığı merkezleri”nin açılması için çalışmalar yürüteceğime,
istasyonlarına karşı mücadele edeceğime;
14.  Gençlerin mahalle yaşamında söz ve karar haklarını sağlamak amacıyla oluşturulacak “gençlik meclisleri”nin kararlarını dikkate alacağıma;
15.  Şartnamede belirtilen hükümleri yerine getirmediğim takdirde “halkın geri çağırma hakkı”nı kabul edeceğime

                     NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM