Şeker-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Erdal Genç’ten yapılan açıklama ise şu şekilde; “Hendek OSB’de Alyan Gıda’da sendikal teşkilatlanma çalışmaları devam etmektedir. İşçilerin anayasal hakkı olan sendikaya üyelikleri Alyan Gıda işvereni ve vekilleri tarafından engellenmektedir. İşciler mobbinge ve baskılara maruz kalmaktadır. Alyan Gıda işçileri Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi işçileri Sendikası Şeker-İş ile haklarını aramak istiyor. İşçiler diyor ki biz çalışmak, üretmek, kazanmak kazandırmak, kazandırdığımızdan hakça pay almak istiyoruz, biz insanca yaşamak istiyoruz ,biz şeker iş sendikasıyla sendikalı olmak istiyoruz diyor”