Kimya Öğretmeni Tuğba Uca “Bu teknik gezimizde; teknik konuları algılama, bilimsel çalışmaları takip etme, tartışabilme, eleştirebilme, üretimin arkasında yatan kavramsal çerçeve üzerinde fikir yürütebilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz, ileride meslek seçimlerinde çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmuşlardır.” dedi.

Tecrübe çok önemli. Kendinizi sürekli geliştirin, üniversite okurken bile yaz tatillerinizi boş geçirmeyin.

Muhasebe Müdürü Bülent Çetinkaya’ya öğrenciler bir dizi soru yöneltti.

Müdür Bülent Çetinkaya istihdam anlamında tecrübenin önemli olduğunu ve öğrencilerin öğrenim hayatının her aşamasında kendilerini yetiştirmesi gerektiğini, örneğin mühendislik okuyan bir üniversite öğrencisinin yaz tatillerinde bile staj yaparak kendini akranlarının bir adım önüne geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Üretimin her aşamasında hijyen üst düzey, otomasyon ve makineleşme ileri seviyede.

Geniş bir ürün yelpazesi olan fabrikadaki üretimin her aşamasını gözlemleyen öğrenciler, hijyen hassasiyeti, ürün yelpazesi ve üst düzey makineleşmeye çok şaşırdılar.

Kurum Sahibi Hulusi Oğuz Bey; öğrencilere hediyeler takdim ederek üretimdeki hassasiyetlerini misafirperverlikte de gösterdiler.

Müdür Yusuf Karabulut “Kendilerine okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz” dedi.