Hendek Vadi Emlak
Hicri 1435.yılı bütün İslam Dünyasına ve insanlığa huzur,barış , mutluluk ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Bugün Sevgili Peygamberimizin (sas)’in Mekke’den Medine’ye hicretinin 1435. yılını ve Muharrem ayının ilk günüdür. Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in Halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür. Ayın yörüngesi üzerindeki 354 günlük dönüşüne göre düzenlendiği için ‘Kamerî Takvim’ de denir.

Dolayısıyla Hicri yıl Muharrem ayı ile başlar ve Zilhicce ile sona erer. Hicri Aylar hakikatte Tevbe Suresi 36. Ayet-I Kerime’de de ifade edildiği üzere; “Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah’ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.”Hakikatinden hareketle; Muharrem, Safer, Rebiulevvel,  Rebiulahir,  Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce’dir.

Haberhendek ailesi