Hendek İnşaat Tadilat
Hendek’te Okul Öncesi Öğrencilerinin Okula Uygunluk Düzeyleri: İyileştirici ve Zenginleştirici Eğitsel Sosyal ve Psikolojik Etkinlikler Projesi kapsamında Aile Eğitimleri Başladı.Eğitimi Hendek BAM’da Doç. Dr. Mustafa Koç ve Arş. Gör. Tuğba Seda Çolak veriyor.

Doç. Dr. Mustafa Koç verdiği bilgiler de “ Metropolitan Olgunluk testi çocukların okula hazır olma, verilen yönergeyi anlama ve uygulamayı başarma düzeylerini ölçen bir araçtır. Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan dildeki başarı ve becerileri, görsel ve işitsel algılama, adale koordinasyonu, hareket becerileri, sayı bilgisi, talimatı izleyebilme gibi özelliklerini ve başarılarını ölçmek için hazırlanmıştır.

Metropolitan Olgunluk testi talimatı anlama ve başarma üzerine kurulu bir performans testidir. Toplam 100 madde ve 6 testten oluşan test okula başlama yaşındaki çocuklara uygulanır. Verilen yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir. Her doğru yanıta bir (1) puan verilir. Elde edilen puanların toplanmasıyla testin toplam puanı belirlenir. Toplam puan yüksekliği, genel olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.

Okul Öncesi Öğrencilerinin Okula Uygunluk Düzeyleri: İyileştirici ve Zenginleştirici Eğitsel Sosyal ve Psikolojik Etkinlikler Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okula başlayacak çocuklara ulaşılmıştır. Bu çocuklara yapılan Metropolitan Olgunluk Testi sonuçları okul öncesi eğitimin önemini ortaya koymaktadır. Okul öncesi eğitim almış olan çocuklar almamış olanlara, uzun süreli okul öncesi eğitim alanlar da kısa süreli eğitim alanlara göre daha yüksek puanlar elde etmişlerdir. Sahip olunan kardeş sayısı arttıkça çocukların testten aldıkları puanlarda düşme olduğu görülmüştür. Ailenin tek çocuğu olanlardan alınan puan ortalaması en yüksek düzeydedir.

Metropolitan Olgunluk testi sonuçları doğrultusunda uygulama yapılan çocukların velilerine Hendek BAM’da Doç. Dr. Mustafa Koç ve Arş. Gör. Tuğba Seda Çolak tarafından bir eğitim veriliyor. Eğitim kapsamında çocukların kendi fiziksel ve kişisel özelliklerini tanıma, öfke kontrolü, özgüven geliştirme, görsel ve işitsel uyaranları algılama ve farklı formlara dönüştürebilme alıştırmaları yer almaktadır. Bu eğitimlerin, okulların başlama tarihine kadar devam etmesi planlanmaktadır. Eğitimlerin sonunda çocuklara aynı test tekrar uygulanarak gelişimleri gözlemlenecektir. Elde edilen sonuçlar veli ve öğretmenlerle paylaşılarak, okula başlama sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.