Hendek Vadi Emlak
SAÜ Hendek Eğitim Fakültesinin düzenlediği “Sakarya’da Eğitimi İnceleme çalıştayı” Hendek Belediyesi Ticaret Merkezi konferans salonunda gerçekleşti. Çalıştayda, eğitim her yönü ile masaya yatırılacak.

 Dört ayrı oturumla gerçekleşen Çalıştaya Vali Mustafa Büyük,Vali Yardımcısı Şakir Özdikici,Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Merdan Tufan, SAÜ Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcıları, Kaymakam Mustafa Ayhan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rahmi Karakuş, Belediye Başkan Vekili İbrahim Cömert,  İl Milli Eğitim Müdür Vekili Alaattin Dişli, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları,Öğretim üyeleri, AKP İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu,CHP İlçe Başkanı Selami Karakadı , Daire Amirleri,okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ bu çalışmanın bizzat sahaya inerek yoğun emek ve çaba ile yapıldığını bundan sonraki süreçte de bu çalışmaların devam edeceğini Sakarya’ da eğitim içinde aktif bir paydaş olarak rol oynamak istediklerini ifade etti. Dört ayrı oturumdan oluşan çalıştayda araştırmacılar farklı branşlardaki öğretmenler, öğrenciler ve derslere ilişkin şu konuları vurguladılar:

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri:

Öğretmenlerin yeterlilik algılarına ilişkin araştırmanın yürütüldüğü bu branşta, öğretmenler bazı derslere hazırlanmada zorluk yaşadıklarını belirtmektedirler. Öğretmenler öğrencilerini ders dışı aktivitelere yönlendirdiklerinde velilerin olumsuz tavırları ile karşılaşmaktadırlar. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanında klasik usülleri tercih ettikleri, süreç odaklı ölçe araçlarını tercih etmedikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler tarafından programların içerik bakımından yoğun kazanımlar açısından hedeflerinden uzak olduğu savunulmaktadır.

 

Matematik Öğretmenleri:

Sakarya’da matematik öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu 10 yıldan daha az kıdeme sahiptir. Yüksek lisans yapmış olanlar kendini daha yeterli olarak algılamaktadır. İlimizde çalışan öğretmenlerin üçte ikisi 0-10 yıl arasında bir görev süresine sahip olup yeni atanmış öğretmenlerden oluşmaktadır. Okul aile ve toplum ilişkileri açısından kendilerini geliştirmeye ihtiyaçları olduğunu vurgulamaktadırlar.

 

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri:

Kendilerini geliştirmek açısından hizmetiçi eğitim talep etmektedirler. Yüksek lisans eğitimi almış olanlar kendilerin daha yeterli bulmaktadırlar.

 

Sınıf Öğretmenleri:

Sınıf öğretmenleri, ailelerin eğitime paydaş olma konusunda ilgisiz olmalarından yakınmaktadırlar.

 

Beden Eğitimi Öğretmenleri:

Beden eğitimi öğretmenleri öz yeterlilik algıları ve özgüvenleri en yüksek branş öğretmenleridir. Spor salonu/sahası, duş alma imkanı, araç-gereç ve malzeme eksikliğini vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra sınav sistemi ve diğer branş öğretmenlerinin beden eğitimi derslerine yönelik tutumu olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir.

 

Türkçe Öğretmenliği:

Türkçe öğretmenlerinin “öğrenciyi tanıma”, “okul, aile ve toplum ilişkileri” ile “program ve içerik bilgisi” konularında kendilerini yeterli görmedikleri tespit edilmiştir. Yapılan KEFE analizi sonucu Türkçe öğretmenleri, kendilerini alan bilgisi, kişisel beceriler ve eğitim teknolojisi bakımından kuvvetli; öğrenci-veli-idare-okulun fiziki şartları, hizmet içi eğitim, alan bilgisi, mesleki yeterlik, Türkçe Öğretim Programı bakımından ise eksik hissetmektedir. Mesleki yeterlik ve kişisel beceriler bakımından kendilerine fırsat sunulmasını beklemektedir. Mesleki yeterlik bakımından ise endişeleri mevcuttur. Bu sonuçlar, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Öz Değerlendirme Formu’dan elde edilen sonuçlarla paralellik göstermekte olup Türkçe öğretmenlerinin söz konusu alanlarda eksikliklerinin olduğunu göstermektedir.

 

Bilgisayar Dersleri:

Bilgi teknolojileri dersi alan öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma yeterliliklerinin arttığı ve bunu oyun eğlenceden çok eğitim öğretim faaliyetleri için kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin bilgisayarın temel bilgisayar yazılımlarını iyi derecede kullanabildikleri özellikle görülmektedir. Öğretilen yazılımlara ek olarak bu sınıf seviyelerinde yazılım dilleri, algoritma gibi programlamaya giriş seviyesinde ders içeriklerinin sunulması gerekmektedir. FATİH projesi hakkında öğrenci ve öğretmenler yeterli bilgiye sahip değildirler. Özellikle öğretmenlerin bu proje hakkında bilgilendirilmeleri ve hizmet içi eğitim almaları gerekmektedir.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi:

Bu derse ilişkin öğrenci tutumlarına ilişkin araştırmalar ortaya konmuştur. Derse ilişkin tutumlarda belirleyici faktör öğrencilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyleridir. Buna göre sosyo- ekonomik düzeyi, sosyo kültürel düzeyin yükselmesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik istek ve beklentinin azaldığı sonucu ortaya çıkmıştır.

 

Okul Dışı Zamanları Değerlendirme:

Bu konuda cinsiyetten ailelerin sosyo ekonomik veya kültürel durumuna kadar çeşitli belirleyici faktörler ortaya çıkmaktadır. Örneğin, cinsiyete göre değerlendirildiğinde; öğrencilerin en çok yapmayı tercih ettikleri etkinlikler arasında, kitap okumak, ödev yapmak, müzik dinlemek, resim yapmak, ders çalışmak, bulmaca çözmek, televizyon seyretmek, müzik aleti çalmak, ev işlerinde yardım etmek etkinliklerini kız öğrencilerin erkeklere oranla daha fazla yaptıkları, spor yapmak ve internette vakit geçirmek etkinliklerini ise erkek öğrencilerin daha fazla yaptıkları belirlenmiştir.

 

Bunun yanı sıra öğrencilerin aileleri tarafından en çok yönlendirildikleri etkinlikler sırasıyla, aile üyeleriyle birlikte; komşu, akraba ziyaretlerine gitmek, pikniğe gitmek, evde vakit geçirmek ve sinema veya tiyatroya gitmek şeklinde belirlenmiştir.

 

Okul Yöneticilerinin değişimleri takip etmesine ilişkin yürütülen araştırmada ise yöneticilerin mevzuat takiplerinin belli kavram ve konular etrafında gerçekleştiği, bunun dışındaki gelişmelere (Örneğin;Yeşil Belge) yeterince ilgi göstermedikleri ortaya çıkmıştır.Ayrıca çalıştayda Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Özel Eğitim alanlarında da araştırma sonuçları katılımcılar ve kamuoyuyla paylaşıldı. Proje yürütücüleri proje detaylarına ilişkin çalışmanın ayrıca kitap olarak yayınlanacağını duyurdular.