Hendek Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Değerli Üyelerimiz, Hendek Spor Kulübü Derneği’mizin 2021 yılı Mali Genel Kurul Toplantısı 22 Ocak 2022 Cumartesi Günü saat 17:00’de Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah ve Toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.  Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31 Ocak 2022 Pazartesi günü aynı gündem, aynı yer ve saatte yapılacaktır.   Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU Adına ADİL KARABULUT  

GÜNDEM:  1- Açılış, İstiklal Marşının okunması,  

2- Divan Teşekkülü ve Divana Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesi,  

3- 2021 yılı mali tablolarının okunması, görüşmeye açılması ve oylanarak onaylanması.  

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşmeye açılması  

5- Denetim Kurulu raporunun okunması,  

6- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının oylanması  

7- Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibra oylamasının yapılması, 

8- 2022 yılı tahmini bütçe ve faaliyet programlarının sunumu,  

9- Dilek, Temenniler,  Kapanış