Hendek'in merkezi okullarından birisi olan Noksel İlköğretim okulunda bu sene 1.Sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtlarındaki şikayetler ve iddialar ayyuka çıkmış durumda. Okul idaresi 1.sınıfa başlayacak öğrenciler için velileri okullara çağırıp öğretmen tercihi yaptırdığı, ayrıca tercihler sırasında velileri yanlış yönlendirip, tercihlerinde  de hata yapmalarına sebep olduğu , tercih neticesinde ortaya çıkan şikayet ve mağduriyetleri dikkate almadığı ilçede kamuoyunda dillendiriliyor. Tercihler neticesinde ortaya çıkan tabloda iki öğretmenin belirlenen sınıf kontenjanı üzerinde tercih aldığı ortaya çıktığı konuşuluyor.
Haklı olarak Hendek’te eğitimi yönetenlerin şu soruları yanıtlaması bekleniyor.
1.Yapılan bu uygulama  velilere öğretmen tercihi sunulması yönetmelik ve kanunlara uygun mudur?
2.Bu eğitim-öğretim yılında 1.sınıflar için sadece iki öğretmenin talep görüp diğer öğretmenlerin belirlenen şube kontenjanı altında bir sayıda kalmaları okuldaki öğretmenler arasındaki iç çalışma huzurunu bozmayacak mıdır?
3-Bu şekildeki öğretmen tercihinde bulunan 200’den fazla velinin bütün öğretmenleri tanıma şansı mı vardır? Bu uygulama veliler arasında iyi öğretmen kötü öğretmen tartışması çıkarmış mıdır?
4-ilçemizde bulunan diğer ilköğretimlerinde de aynı uygulama mı söz konusu yoksa bu uygulama sadece Noksel ilköğretimine mahsus bir uygulama mıdır? Sadece bu okula mahsus bir uygulamaysa bu okulun ve okul Müdürü Öcal Danyeri’nin ayrıcalığı nedir? Bu okul başka bir ülkenin kanunlarına mı tabidir?
5-Velilere öğretmen seçimi sunulması   diğer ilçemizde bulunan diğer ilköğretim okullarına bu seçim hakkı tanınmazken  Noksel İlkokuluna tanınmasının özel bir nedeni mi vardır?
6-Okul Müdürü Öcal Danyeri bu uygulamaları yaparken başına buyruk mu hareket etmiştir yoksa kimlerden destek almaktadır?
Veliler Okul Müdürünün ne yapmaya çalıştığının açıklamasını yapacak bir yetkilinin cevabını bekliyorlar.