Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı için  4. derecede Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup Ulaştırma alanında doktora yapmış olması şartı bulunmaktadır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama şu şekildedir. 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz'e Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini word formatında ekleyip taşınabilir belleğe aktararak, 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.