Hendek İnşaat Tadilat
Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu , Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde LDV(Leonardo da Vinci) Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik faaliyet alanındaki bir projede 2012 yılında yerel ortak olarak yer almayı hedefliyor.

SAÜ. Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim YÜKSEL; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde LDV(Leonardo da Vinci) Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik faaliyet alanında, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün “Mesleki Eğitimde Aktif Öğrenme Yöntem ve Tekniklerinin Avrupa Ülkelerindeki Uygulama Biçimlerinin Türkiye’deki Uygulamalarla Karşılaştırılması” isimli projesinin Ulusal Ajans tarafından desteklenmesinin de uygun bulunması durumunda,  SAÜ. Hendek Meslek Yüksekokulu’nun bu projede yerel ortak olarak yer alacağını belirtti.

Doç. Dr. Yüksel artık bundan sonra Avrupa Birliği kaynaklı bu tip projelerde SAÜ. Hendek Meslek Yüksekokulu’nun isminin daha sık yer alacağını belirtti ve geçen ay Almanya Dr. Robert Eckert Akademisi ile birlikte Avrupa Birliği Kaynaklı projeleri zaten başlattıklarını da sözlerine ekledi.