Muhasebe, Mali İşler ve Denetim alanlarında başarılı ve çözüm odaklı mesleki faaliyetleri ile tanınan SMMM Hamdi Özkılınç Sosyal programlardaki öğrencilere muhasebe ve denetim mesleğinde yaşanan gelişmeleri ( Meslek hayatı boyunca karşılaştığı dikkat çekici olaylarla örnekleyerek anlattı ve ) bu gelişmeler doğrultusunda pek çok üniversite mezununun arasından sıyrılıp farklılaşabilmenin yolunun, sürekli araştırma, gelişme, bilgiyi kullanarak hızla çözüm üretebilme becerilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

KFS İnsan Kaynakları Müdürü Kamil Çizer iş dünyasında işletmelerin farklı departmanlarında farklı pozisyonlarda işe alınacak personelde hangi bilgi, beceri ve kişisel özelliklerin arandığını, mülakatlarda dikkat edilen konuları 30 yılı aşkın meslek hayatından örnek olaylarla anlatırken öğrencilerimize iş hayatında başarılı olabilmeleri için iletişim becerilerini geliştirmeleri doğru belirlenmiş kariyer hedeflerine ulaşmaları için kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Hendek Şehir Planlamacısı ve Harita Mühendisi Dr. Metin Güngör Meslek Yüksekokulu sıralarından başlayan başarı öyküsünü ve sektöre yönelik gelişmeleri iş hayatına ilişkin tecrübelerini paylaşırken öğrencilere sektörde kendilerini sahip olacakları diplomalarla değil değişim ve gelişime ayak uydurma becerisiyle farklılaşabileceklerine vurgu yaptı.

Son olarak 2004 yılı inşaat programı mezunlarımızdan İlyas Dadaşoğlu inşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri kendi kariyerleri açısından nasıl fırsata dönüştürebilecekleri konusunda kendi tecrübeleri ile örnekleyerek tavsiyelerde bulundu.