Çakallık Mahallesi 109 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilip görüşülmesi adına meclis toplantısına 15 dakika ara verildi.

2.OTURUM

Meclisin 2’nci oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 3 ve 4’ncü gündem maddeleri görüşmeler sonucunda 8 ve 9’ncu ek gündem maddeleri olarak oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 6 ve 7’nci gündem maddeleri olan İlçemiz Beyköy (Punabey) Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi, Sakarya 2. İdare Mahkemesi kararına istinaden Bayraktepe (Kemaliye) Mahallesi 14, 233, 327 ve 328 sayılı adaların bir kısmında 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi maddeleri imar ve bayındırlık komisyonundan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5’nci maddesi ise aralık meclis toplantısında görüşülecek.