Hendek Vadi Emlak
Kızılay Hendek Şubesi 16 Şubat 2013 Cumartesi günü Olağan Genel Kurul toplantısı Ticaret merkezinde yapılacak.

Kızılay Hendek şube Başkanı Sami Bağdatlı üyeleri Olağan Genel Kurul toplantısına davet ettiğini ifade ederek Kongrenin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Bağdatlı ayrıca  Olağan Genel Kurula katılacak üyeler  kongreye gelirken 1 adet vesikalık resim getirmeleri konusunda üyelerine duyuruda bulundu.

Vesikalık fotoğraf ile gelen üyeler ile birlikte Kızılay Hendek Şubesi üye kimlik çalışmasını da gerçekleştirmiş olacak.

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

HENDEK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Tüzüğümüzün 33. maddesi gereğince Şubemizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.02.2013 Cumartesi günü saat 13:30’da Başpınar Mah. 101. Sk. Ticaret Merkezi (Pazaryeri) No:6/B-209 Kat:2  Hendek/SAKARYA adresinde yapılacaktır.

 

Şube Genel Kurulumuzun ilk günü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yine aynı adreste ve saatte bir hafta sonra  23.02.2013 tarihinde çoğunluk aranmaksızın (Şube Yönetim Kurulu üyelerinin iki katı üye ve denetçinin katılımından az olmamak üzere) toplantı gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur.

 

 

 

GÜNDEM   :

 

1.      Yoklama ve Şube Başkanının Genel Kurul Açılış Konuşması,2.      Başkanlık Divanı Seçimi,3.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, (Atatürk, Şehitler ve Kızılaycılar)4.      Şube Başkanının Konuşması,5.      2010-2011 ve 2012 Yılları Faaliyet Raporu ile Gelir ve Giderinin Görüşülmesi ve Oya Sunulması,6.      2010-2011 ve 2012 Yıllarına ait Denetçi Raporunun Görüşülmesi ve Oya Sunulması,7.      2010-2011 ve 2012 Yılları Şube Yönetim Kurulunun İbrası,8.      2013-2014 ve 2015 Şube Eylem Planının Görüşülmesi ve Oya Sunulması,9.      2013-2014 ve 2015 yılı Tahmini Bütçesinin Tetkiki ile kullanımı hususunda Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Oya Sunulması,

10.  Dilek Ve Tekliflerin İncelenerek Genel Merkeze Arzının Karara Bağlanması,

11.  Seçimler

a)                   Oy Sayım Komisyonunun Seçimi,

b)                   Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

c)                   Şube Denetçisi Asil ve Yedek Üyenin Seçimi,

d)                   Genel Merkez Genel Kurulu Asil ve Yedek Delege Seçimi,

12. Kapanış