Su, dolaylı olarak gıda güvenliği, ekonomik güvenlik ve çevresel güvenliğin odak noktasına yerleşmektedir.

Hendek ilçemizde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 17.02.2005 tarih /25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne uygun olarak içme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili denetleme ve izleme çalışmaları Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda Hendek ilçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ilgili mevzuatı gereği sahada numune alımları yapılarak laboratuvara gönderilmekte laboratuvardan çıkan analiz sonuçları takip edilmektedir. Tüm bu süreç Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde elektronik ortamda izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Hastalıklardan korunma , hastalıklara yol açan faktörlerin önceden tespiti konularında Halk Sağlığı birimleri koruyucu çalışmalarına önem vermektedir.

Yerleşim yerlerinin temizliği ve içilebilir su temini, sağlığın korunması ve geliştirilmesi hedefleriyle çok yakından bağlantılıdır. İçme sularının gerekli sağlık şartlarına sahip olmaları birey, toplum ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Çocuk felcinden bağırsak enfeksiyonlarına, dizanteri, tifo, paratifo, kolera gibi birçok bulaşıcı hastalıkların kirli içme suyu kaynaklı olduğu bilinmektedir.

Sağlıklı ve güvenli içme suyuna erişim için su kaynaklarımızı korumamız, çevre sağlığı açısından kirli su kaynaklarının yetkililere haber verilerek sorunlarının giderilmesi hastalıkları önlemesi açısından önem taşımaktadır. Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü çevre temizliği , hijyen alışkanlıkları ve suyun tasarruflu kullanımı konusunda çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları ile toplumu bilinçlendirmeye devam etmektedir.