Hendek İnşaat Tadilat

Gözetim Başdenetmeni Hakan Bartın ve Hendek Belediyesi’ni temsilen yöneticiler, süreç takipçileri ile Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğünün katıldığı yeniden belgelendirme denetimi,  açılış toplantısı yapıldı.

 Açılış toplantısında, Başdenetmen Hakan Bartın,  denetimin genel programı hakkında bilgi verdi. Hendek Belediyesi’ni temsilen de, Gürkan Gürtemel, Gözetim Denetmeni Hakan Bartın’a, sürecin işleyişi ve birimlerin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra, Denetim ekibi tarafından seçilen birimlerde detaylı yapılan denetimlerin yanı sıra masa başında ve sahada da detaylı doküman incelemesiyle denetim sona erdi.

Kalite sistemi uygulanıyor

Denetimin kapanış Toplantısında Başdenetmen Hakan Bartın, Hendek Belediyesi’nde kalite yönetim sisteminin her adımı ile uygulandığını ve sürekli gelişim mantığı ile ilerlediğini gördüklerini ve bunu raporlarına yazacaklarını belirterek, kalite çalışmalarını başlattıkları ve devam ettirdiği için üst yönetime de teşekkür etti.