Hendek Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek.  Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak.  Meclis gündeminin belediyenin resmi internet adresi www.hendek.bel.tr adresinden düzenli olarak yayınlandığı hatırlatılırken, meclisin belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

 

GÜNDEM :

1 – 2020 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.

2 – 2020 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülerek karara bağlanması.

3 – 04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak asansör periyodik kontrollerinde 2020 yılı içerisinde alınacak ücretlerin ve idare payının belirlenmesinin görüşülmesi.

4 –Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yarıca Mahallesi 23 parsel nolu 3.200,00 m2’lik taşınmazın ihale usulü ile satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

5- Belediyemiz tarafından 15/03/2011 tarihinde satın alınan İlçemiz tapunun Başpınar Mahallesi 845 ada 2 parsel nolu taşınmazda kayıtlı 21.79 m2 Belediye hissesinin satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.

6- 657 sayılı Memurlar Kanunun belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) belediye meclis kararı ile tespit edilen ve maktuen ödenen fazla çalışma ücretinin; 2020 yılı Bütçe Kanunun K Cetvelinin 3. Maddesinin (B) fıkrasına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesi gereğince Bütçe Kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydı ile 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli fazla çalışma ücretinin Belediye Meclisince belirlenmesinin görüşülmesi.

7- Belediyemiz zimmetinde bulunan 10 adet aracın (54 HB 16-32 plakalı Mini Kazıyıcı Yükleyici İş Makinesi, 54 HB 14-18 plakalı Lastik Tekerlekli Jeneratör İş Makinesi, 54 HB 14-14 plakalı Greyder İş Makinesi, 54 ADM 713 plakalı Açık Kasa Yarı Römork, 54 KG 543 plakalı Kapalı Kasa Yarı Römork, 54 KA 060 plakalı Otomobil, 54 KE 293 plakalı Çift Kabinli Kamyonet, 54 KD 674 plakalı Otomobil, 54 KG 382 plakalı Çift Kabinli Kamyonet ve 54 KE 166 plakalı Özel Amaçlı Taşıt ) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışlarının yapılmasının görüşülmesi.

8- İlçemiz Hallaç, Yeniköy ve Türbe Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi.

9- İlçemiz Kargalıhanbaba, Uzuncaorman Mahalleleri ve Yukarıçalıca Mahallesinin bir kısmında ekli parsel listesinin bulunduğu yaklaşık 400 hektarlık alanda imar planı çalışmalarına yönelik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 13. Maddesine göre “Kamu Yararı” kararının alınmasının görüşülmesi.

10- İlçemiz Paşaköy Mahallesi 106 ada 2 nolu parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı (Tavuk Besihanesi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasının görüşülmesi.

11- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yazı İşleri Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi.

12- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi.

13- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi.

14- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan ve aynı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi.

15- Belediyemiz kadro cetvellerinde Teknik Hizmetler grubu kadrolarının yetersiz olması nedeniyle, boş kadro değişikliği yapılmasının görüşülmesi.