Güney İstanbul’un fethi ile ilgili yayımladığı kutlama mesajında "İstanbul’un fethi Türk Milleti tarafından tarihe armağan edilmesinin beraberinde, sonuçları itibariyle yeni bir çağ açan muhteşem bir Türk Mührüdür. Tarihin seyrini değiştirerek insanlığa yeni hedefler göstermiştir. Türk Milletinin genlerindeki adalet ve insan sevgisinin ve İslam İnancının ürünü olarak İstanbul’u yeniden bir kültür, inanç ve medeniyet merkezi haline getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in genç yaşına rağmen ulaştığı bu başarı, günümüz Türk gençlerine hem örnek hem de, gelecek adına gençlik ne yapmalıdır sorusuna da bir cevap oldu. İstanbul, Türk Milletinin sevgi, hoşgörü ve barış anlayışı ile beslenerek, farklı kültür ve inanıştaki insanların bir arada huzur içinde yaşadıkları bir uzlaşma merkezi olmuştur. Bu kudret durduğu gönüllerden ve damarlardaki asil kandan tekrar ortaya çıkacak. Türk Milliyetçileri yürekleri ve gönülleri de fethederek layık olduğu mevki ve hak ettiği saygınlığa kavuşacaktır” dedi.