Güncel açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Bekar birisinin hayatını ikame ettirebilmesi için gerekli olan miktar aylık 2.625,42 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), çalışanların geçim şartlarını otuz iki yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Mayıs 2019 ayı sonucuna göre:

 Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.123,93 TL, 

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.918,33 TL,  

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2.625,42 TL olarak hesaplandı.