Allah yolunda canını fedâ eden, dînini, vatanını, bayrağını, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen Müslüman şehittir. Böyle bir muhârebeye katılan ve gazâdan sağ sâlim dönen Müslüman da gâzidir... Hükûmete karşı gelen âsiler veya yol kesici eşkıya tarafından öldürülenler de şehittir. Gâzilik ve şehitlik yüce bir mertebedir. Kur'ân-ı kerimde şehitlik ve gazilik için "İki güzellik, iki iyilik" tabiri kullanılmaktadır. (Tevbe 52)

Şehit olmasa da, cihada katılmanın, gazi olmanın ve onlara mal, para ve yiyecekle yardımcı olmanın sevabı büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Şehit, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca Cennete gider."

"Şehitler hariç, Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Ancak şehit, kavuştuğu ikramlar sebebiyle dünyaya dönüp on kere şehit olmayı ister."

"Bir kimse bir gâzinin başını gölgelendirse, onu da Allah kıyâmet günü gölgelendirir."

Şehitlerimize ALLAH'tan rahmet diler,Gazilerimizinde minnet le gaziler haftalarını kutluyorum.

Yazan: Nuray Aydın İlgüz