Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı. Toplantıda konuşan UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin üretimden tüketime kadar tüm sektörü içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekti.

YENİ YOL HARİTASI

Hamza Bölük, “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan üyeler de konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili dünyanın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı, kazandırıcı ve sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının çıkarılmasını talep ettiler.

DÜNYA FINDIK HAFTASI

Toplantıda, 2022 yılı Ağustos ayında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında etkinlikleri düzenlemeye talip olduklarını bildirdi.

KOMİTE OLUŞTURULDU

Toplantıda, Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturuldu. Sarı, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan öneriler alarak kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunacak. UFK’nın gelecek toplantısının da Ordu’da yapılması kararlaştırıldı.