Hendek İnşaat Tadilat
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken çıkarılan 5.Temmuz.2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereği; gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanların portör muayeneleri ve tetkiklerinin yapılmayıp bunun yerine çalışanların hijyen eğitimi alması gerektiği ve yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenlerinin çalışanlarının eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 1’inci maddesine göre Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanların hijyen eğitimi alarak belgeye sahip olmaları için tanınan süre 5.Temmuz.2014 tarihinde sona erecektir.

 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki iş kolları ise; Gıda üretim ve perakende iş yerleri. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

“Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanlara 5.Temmuz.2014 tarihinden sonra Yönetmeliğin 11’inci maddesi çerçevesinde yapılan denetimler sırasında “Hijyen Eğitim Belgesi” sorulacağı ve bu belgeyi almamış olanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesinde, “bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasında kadar idari para cezası verileceği” öngörülmektedir. 

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacağından ve çalışanların hijyen eğitimi alması ve belgeli olarak çalıştırılmasından işyeri sahipleri ve işletenleri birinci derecede sorumlu olacağından, herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak bakımından 5.Temmuz.2014 tarihine kadar esnaf ve sanatkarlarımızca çalışanlarının hijyen eğitimi ve belgelerini almalarının sağlanması önem arz etmektedir.

Yönetmelik gereği söz konusu mesleklerde faaliyet gösteren tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ayrıca yanlarında çalışanların açılacak olan Hijyen Eğitimi kurslarına katılarak “Hijyen Eğitimi Belgesi” almaları önem arz etmektedir.

Hijyen Eğitimi kurslarına müracaatlar başlamış olup müracaatların odamıza kimlik fotokopisi ve öğrenim belgesi (diploma) fotokopisi ile şahsen yapılması önemle duyurulur.