Hendek Vadi Emlak
 

EPDK resmi sitesinde yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında gözüken ve son günlerde tüketici hakem heyetlerinin iadesine karar verdiği, kayıp-kaçak bedellerinin bir zorunluluk olduğunu belirterek, “Kayıpsız bir elektrik üretimi söz konusu olamaz.” dedi.

 

‘K/K bedeli işletme gideri’

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, son günlerde elektrik faturalarında ki kayıp kaçak bedeli (K/K) ile ilgili abonelerden gelen tepki ve tüketici hakem heyetlerinin verdiği “K/K bedelinin iadesi” kararlarının andından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi web sayfasında açıklama yaptığı bildirildi 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre, EPDK'nın elektrikteki fiyatlandırmadan sorumlu olduğu hatırlatılan açıklamada, kayıp-kaçak bedellerinin de işletme giderleri arasında olduğu ve yatırım harcamalarına temel teşkil ettiği vurgulandı.

 

‘Kaçak olmaması mümkün değil’

Açıklamada, 16 Aralık 2010 tarihinde 21 dağıtım bölgesi için 2011-2015 dönemini kapsayan ikinci uygulama dönemi kayıp-kaçak hedeflerinin belirlendiği kaydedildi. Dağıtım sistemine giren enerji ile tahakkuk ettirilen enerji arasında oluşan bu farkın da (kayıp-kaçak), elektrik dağıtımı için gerekli olan hat, trafo ile sayaçlarda meydana gelen teknik kayıp miktarı ve yasal olmayan bir şekilde elektriğin kaçak kullanılması sonucunda oluşan miktarın toplamından oluştuğu kaydedildi. Açıklamada, kaçak elektrik tüketiminin tamamen ortadan kaldırıldığı bir durumda dahi teknik kayıp (yüzde 7-8) söz konusu olacağı vurgulandı.

 

‘Yeni bir uygulama söz konusu değil’

 

EPDK'nın 2001 yılında kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, kanunda yer alan tarifelerin düzenlenmesi kapsamında 2003 yılından beri Kurum tarafından düzenlenen tarifelerde enerji bedeli hesaplamalarında hedef kayıp-kaçak oranları da dikkate alındığına dikkat çekildi. 2003 yılı öncesinde de enerji fiyatları içerisinde enerji maliyetinin bir unsuru olarak kayıp-kaçak maliyetleri dikkate alındığı belirtilen açıklamada, “Daha önce olmayan bir bedelin uygulamaya sokulması değil, maliyet kalemlerinin ayrıştırılarak faturalarda da gösterilmesi söz konusudur.” denildi.

 

 

Kayıpsız elektrik üretilemez

Açıklamada, kayıp-kaçak bedelinin, “Kurumun Kanunun kendisine verdiği yetki çerçevesinde ve Kanunun temel amaçlarına uygun şekilde belirlediği bir bedel olduğu, söz konusu bedeli belirlemek üzere alınan Kurul Kararı Kurumun bir düzenleyici işlemi olarak tüm tüzel ve gerçek kişileri bağlayıcı niteliği haiz olduğu, bu nedenle, dağıtım şirketlerinin söz konusu Karara aykırılık teşkil edecek bir işlemde bulunmaları mümkün olmayacağı” vurgulandı.

 

İtiraz makamı Danıştay

Diğer taraftan, Elektrik Piyasası Kanununun “dava hakkı” başlıklı 12'nci maddesi “İdari para cezaları dahil, Kurul tarafından alınan bütün Kararlara karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülür. Danıştay, Kurul Kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar” hükmünün amir olduğu anımsatılan açıklamada, bu hüküm çerçevesinde Kurul Kararlarının iptali için yargı yoluna başvurmanın her zaman mümkün olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Ancak, yine aynı hüküm kapsamında Kurul Kararlarının iptali için açılacak davaların Danıştay'da görüleceği açıkça hükme bağlanmışken, Kurul Kararları ile belirlenerek tahsil edilen bu bedellerin iptali için hakem heyetlerine yapılan başvuruların yetki dahilinde kabul edilmesi ve olumlu şekilde sonuçlandırılmasının bu husus dikkate alınarak yapılması gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.