Sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilir faktörlerinin insan sağlığına direkt etkisi dolayısıyla ekolojik vatandaşlık , karbonmonoksit gazı etkileri ve zehirlenmelerde müdahaleler gibi riskli durumlara dair bilgilerin paylaşıldı. Eğitimin sunumunu gerçekleştiren Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi ve Eğitim Sorumlusu Uz. Hemşire  Deniz De Asis “ekolojik vatandaşlık “ tanımında bahsedildiği gibi  etkin bir şekilde bireylerin yaşadıkları çevre kaynaklarının sürdürülebilir olmasındaki etkilerinden bahsetti. Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için ortak sorumluluk bilinciyle davranmanın , kurallara uymanın önemi , çevresel tehditler , karbonmonoksit gazının ölümcül etkisinde  ilk müdahaleler ile ilgili  bir dizi bilgilendirmelerde bulundu.
Eğitime Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünden  Çevre Teknisyeni Kemal Donat , Hendek Hayat Su Fabrikası yöneticileri , Fabrika işçileri katılım sağladılar.
Ekolojik çevrenin korunması, yaşatılması ve eylem planlarında kamu ve yerel yönetimlerin çalışmalarının yanında sorumlu vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi, etkin toplumsal duyarlılık ve adımların atılması ile insan sağlığına en değerli katkının yapılacağı vurgusu önem taşıyor.
Gelecek nesillerin gıda ve temiz su kaynaklarında sağlıklı bir çevreye ihtiyaç duyulduğu, ilçemizde bu konulardaki eğitimlerin yaygınlaştırarak toplumsal bilincin ve farkındalığın yükseltilmesi hedefleniyor.