Hendek İnşaat Tadilat
CHP'nin Sakarya Büyükşehir Adayı Ecevit Keleş, Akyazı'daesnafla bir arayagelerekdertleşti, sorunlarıdinledi.

 Sakarya’nın umudusloganlarıylailgiyi her geçengünüzerinetoplamayadevameden Ecevit Keleş dün Akyazı’davatandaşla bir arayageldi. Esnafziyaretlerini de ihmaletmedendevameden Keleş girdiği her dükkandailgiylekarşılandı. Esnafınsorunlarınıdinleyen Keleş “ Bizimiktidarımızadaletliolacak, bugünyaşadığınıztümsorunlarkötübireranıolarakkalacak, Sakaryamızmeraketmesin, güzelgünler çok yakın"dedi.

 

ESNAF KELEŞ DEDİ

Öteyandanesnafziyaretlerisırasında, ziyaretedilendükkanlardaçalışanlarınKeleş'ibüyük bir sevgiylekarşıladığıgözlenirken, Keleş'in de gençyaşlıdemedenherkeslekucaklaştığıgörüldü. Ayrıcapek çok kişinin Keleş'e verdiğidesteğidillendirerek; "Esnafolarakzorgünleryaşıyoruz. Evimizeekmekgötürmekartıkoldukçazorbunundeğişmesigerek ve buyüzden Ecevit Keleş bizimtekumudumuz. Sakarya onunlatekrarcanlanacak” şeklindekonuştuğugörüldü.

 

‘ASBESTLİ BORULAR GİDECEK’

Sakarya’nın alt yapısındakullanılanabsestlisuborularınıninsansağlığınıtehditettiğinivurgulayan Keleş “ Çoluğumuzçocuğumuz, anamız, bacımız, vatandaşımızçeşmelerindenakansudandolayıkanserriskialtında. Asbestlisuborularıderhaldeğiştirilmeli ve onlarınyerineçelikborulardöşenmeli. Kimsenincanıyla ve sağlığıylaoynatmayız" dedi. Vatandaşınsağlığınıtehditedenasbestliborularındeğişimplanını da anlatan ve asbestliborularaserttepkigösteren Keleş halkınsağlığınıönplandaolduğunudefalarcavurguladı.