CHP'nin Sakarya Büyükşehir Adayı Ecevit Keleş, Akyazı'daesnafla bir arayagelerekdertleşti, sorunlarıdinledi.

 Sakarya’nın umudusloganlarıylailgiyi her geçengünüzerinetoplamayadevameden Ecevit Keleş dün Akyazı’davatandaşla bir arayageldi. Esnafziyaretlerini de ihmaletmedendevameden Keleş girdiği her dükkandailgiylekarşılandı. Esnafınsorunlarınıdinleyen Keleş “ Bizimiktidarımızadaletliolacak, bugünyaşadığınıztümsorunlarkötübireranıolarakkalacak, Sakaryamızmeraketmesin, güzelgünler çok yakın"dedi.

 

ESNAF KELEŞ DEDİ

Öteyandanesnafziyaretlerisırasında, ziyaretedilendükkanlardaçalışanlarınKeleş'ibüyük bir sevgiylekarşıladığıgözlenirken, Keleş'in de gençyaşlıdemedenherkeslekucaklaştığıgörüldü. Ayrıcapek çok kişinin Keleş'e verdiğidesteğidillendirerek; "Esnafolarakzorgünleryaşıyoruz. Evimizeekmekgötürmekartıkoldukçazorbunundeğişmesigerek ve buyüzden Ecevit Keleş bizimtekumudumuz. Sakarya onunlatekrarcanlanacak” şeklindekonuştuğugörüldü.

 

‘ASBESTLİ BORULAR GİDECEK’

Sakarya’nın alt yapısındakullanılanabsestlisuborularınıninsansağlığınıtehditettiğinivurgulayan Keleş “ Çoluğumuzçocuğumuz, anamız, bacımız, vatandaşımızçeşmelerindenakansudandolayıkanserriskialtında. Asbestlisuborularıderhaldeğiştirilmeli ve onlarınyerineçelikborulardöşenmeli. Kimsenincanıyla ve sağlığıylaoynatmayız" dedi. Vatandaşınsağlığınıtehditedenasbestliborularındeğişimplanını da anlatan ve asbestliborularaserttepkigösteren Keleş halkınsağlığınıönplandaolduğunudefalarcavurguladı.