Hendek Vadi Emlak

Doğu Marmara Sağlık Meslek Lisesi Halkla İlişkiler Uzmanı Didem Aslan Beyhekim Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fırat Zengin ile sağlık sektörü üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Zengin, sektörde sağlık personeli açığının hızla büyüdüğünü ve ara eleman ihtiyacının her sene arttığını söyleyerek, en çok açığın hemşirelik ve ebelik hizmetlerinde olduğunu belirtti.

Sektörün sağlık personeli açığı var mı?


- Evet, ciddi anlamda böyle bir açık mevcut. Sektörde yardımcı ara eleman ihtiyacı var ve bu açık özel sektörde kamudaki ihtiyaca göre daha fazla.

Hangi alanda sağlık personeline ihtiyacınız var?

- Öncelikli olarak ebeye ve hemşireye ihtiyaç var.  Burada bir sıralama yapacak olursak birinci sırada ebe, ikinci sırada hemşire ihtiyacı söz konusudur.

Türkiye’deki sağlık personeli açığı Sakarya’daki hastaneleri ve sizin hastanenizi etkiledi mi?

- Elbette etkiledi, örneğin önceden acil servisimizde dört hemşire görev yaparken bu oran iki hemşireye kadar düştü. Doğal olarak sizin hizmeti yerine getirme süreniz bundan etkilendi. Hemşirelerinde motivasyonu düştü çünkü hemşirenin iş yükü arttı ve daha fazla yorulmaya başladı. Ayrıca sağlık hizmeti tamamen ekip işidir. Hekim hastayı muayene eder tedavisini düzenler ancak geri kalan kısım tamamen hemşireyle ilgilidir. Bir hastanenin yardımcı sağlık personeli ne kadar iyi olursa sizin hastanenizde o derece kaliteli olur.


Sağlık personeli açığı hastaneleri nasıl etkiliyor?

- Devlet yılda iki defa yardımcı sağlık personeli ataması yapıyor. Birde bunun özel hastanelere geri dönüşü oluyor. Yeni mezunu hastanenize kabul ettikten sonra sistemi, işleyişi ve mesleğini uygulayabilme imkânı tanıyorsunuz, hemşirelik hizmetleri ile ilgili eksik yönlerini tamamlama fırsatı sunuyor ve kişileri eğitiyorsunuz. Hemşire iyi bir mesleki seviyeye geldikten sonra ondan verim almanız gereken zamanda devlet atama yapıyor ve elinizde yetişmiş kalifiye elemanı devlete veriyorsunuz. Sonucunda özel hastanelerin hizmet kalitesi etkileniyor. Devlet bundan zarar görmüyor, zaten aldığı eleman özelde yetişmiş olup gerekli mesleki yetenek ve tecrübeye sahip oluyor.Sağlık personeli seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

- Öncelikli olarak kişinin el becerisine, kişisel yetkinliğine ve mesleki pratiğine bakıyoruz. Sonrasında iletişim becerisi yeteneği geliyor. Sonuçta hasta memnuniyeti önemlidir. İyi bir sağlık elemanı hastalarla kolay diyalog kurabilmelidir.
Biz hemşire alımı yaparken öğrencilerin stajlarındaki başarısını göz önünde tutuyoruz. Ve staj süresince stajyeri gözlemliyoruz, mezun olduktan sonra onu özel sektöre dâhil edebilir miyiz diye. Ayrıca genel olarak işe alınan personele hastanenin işleyişi ve hastaneyi tanımaları adına onların pratik adaptasyonlarını tamamlamaları için gerekli oryantasyon eğitimleri ile onları iş hayatına da hazırlıyoruz.

Hemşire olarak mezun olanlar hastanelerde hangi alanlarda çalışabilirler?

- Hemşirelik hizmetlerinin yürütüldüğü hastane içerisindeki yerler; acil servis hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, ameliyathane hemşireliği, servis hemşireliği şeklinde sınıflandırılabilir. Bunlar içerisinde eğer hastanelerin yanık ünitesi varsa buralarda da çalışabilirler. Ayrıca bu alanlar için ayrı bir eğitim programına tâbii tutuluyorlar, belli bir sertifika sonucunda bu alanlarda çalışabiliyorlar.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Cevat Şengül, ‘Hemşire açığını gidermek için atanamayan kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri 6 aylık bir eğitimden sonra hemşire ya da sağlık memuru olabilsin önerisinde bulundu. Siz bu öneri hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Bu önerinin altyapısını iyi kurmak gerekir, muhtemelen kişiler bir dizi eğitimden geçeceklerdir ve her kimya ya da her biyoloji mezunu olan hemşire olamayacaktır. Eğitimin içeriği ve mesleki uygulama burada önem arz ediyor. Sonuçta tamamen insan hayatıyla ilgili bir hizmet bu. Bahsi geçen 6 ay ne kadar etkili bir eğitim olacak ya da altı ay kişilere neler kazandıracak, bu tartışılır. Çünkü 4 yıllık sağlık liselerinden ya da sağlık yüksekokullarından mezun olan kişilerin bile pratik eksikliği olabiliyorken altı ay acaba yeterli olacak mı sorusunu akla getiriyor.