Kazanmak veya kaybetmek dünyadadır. Ahiret dünyanın kazancının veya kaybedilişinin karşılığının görüleceği yerdir. Allah (C.C.) Mülk Suresi’nin hemen başında ikinci ayette:

“Allah hanginizin daha güzel amel yapacağınızı sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayıcıdır” buyurmuştur.

Allah’ın rızasına ulaşmanın yolu O’nun sevgisine mazhar olmakla mümkündür. Allah (C.C.) kimleri sever, kimleri sevmez bunu Kur’an’da çok net ifadelerle beyan buyurmuştur.

Önce Allah’ın (C.C.) kimleri sevdiği ile ilgili bir iki ayet mealini hatırlayalım. Buyrulur ki:

“Allah sabredenleri sever.” (Al-i İmran: 146).

“Allah:

* Bollukta ve darlıkta infak edenleri;

* Öfkelerini yenenleri;

* İnsanların kusurlarını bağışlayanları;

* İhsanda bulunanları sever.”

“Allah adaletle hareket edenleri sever”

“Habibim de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün.”

Allah’ın kimleri sevmediği ve sevmeyeceğiyle ilgili ayetlerden bazılarının meallerini de hatırlayalım. Rabb’imiz Teâlâ buyurur ki:

* “Allah israf edenleri katiyyen sevmez.” (Araf Suresi. Ayet: 21).

“Şüphesiz ki, Allah büyüklenenleri sevmez.” (Nahl Suresi. Ayet: 23).

* “Allah kendini beğenen ve dâima böbürlenen kimseyi sevmez.” (Nisa Suresi. Ayet: 36).

* “Allah zalimleri sevmez.” (Al-i İmran Suresi. Ayet: 57).

* “Allah fitne ve fesatçıları sevmez.” (Mâide Suresi. Ayet: 64)

* “Gerçekten Allah hainleri sevmez.” (Hac Suresi. Ayet:38)

* “Allah hainlikte ileri gitmiş (âsi) ve günahkârları sevmez.” (Nisa Suresi. Ayet: 107)

Sizlere ve kendime Allah’ın sevdiği ve sevmediği vasıflı insanlarla ilgili ayetlerin bir bölümünü naklettim.

Allah’ın sevdiği kullarının vasıflarına sahip olabilirsek O’nun rızasını kazanabiliriz. Bütün meselemiz de Hakk’ın rızasını kazanmak olduğuna göre, kendimizi bu özelliklere sahip kılmak durumundayız.

Dünya imkânları gelip geçicidir. Ebedi olan âhiret hayatı ve âhiret nimetleridir. Kur’an’da bununla ilgili ayetlerden biri de şudur:

“De ki: Size onlardan (dünya nimetlerinden) daha hayırlısını haber veriyorum: Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için Rabb’leri katında içinde ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları Cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir.” (Al-i İmran Suresi. Ayet: 15).

Öyle ise;

Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmaktan başka çaremiz yok.

Hayırlı Ramazanlar...

Yazan: Nuray Aydın İlgüz