İnsanın hem bedensel hem de ruhi yönünü güçlendiren ve bir anlamda şifa olan dua ibadetinden mahrum olmak bir insanın başına gelebilecek en büyük dertlerdendir. Evrendeki düzeni incelediğimizde bunun tesadüfen oluşmasının mümkün olmadığını anlarız. Her şey Allah tarafından mükemmel bir şekilde yaratılmış olduğundan her şey Allah için var olmak zorundadır. Kulluk ifadesi bizim Allah için var olduğumuzu ifade eder. Mademki bizi Allah yaratmıştır. Allah'ın yaratışındaki tüm hizmetleri bilemesek de ancak Allah'a bakan bir yönle var olmamız gerektiğini bilmemiz gerekir.

Din psikolojisi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda pek çok bilim adamı tarafından dinin, ibadet ve duanın kişisel gelişim üzerindeki olumlu etkileri tespit edilmiştir.

Dualar gönülden ve samimi bir biçimde yapıldığında Allah mutlaka en olumlu ve en güzel bir biçimde cevap verecektir. Çünkü Allah, Bakara suresi 186. Ayette kullarına,

Kullarım beni sana soracak olurlarsa, gerçekten de Ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlarda Bana cevap versinler ve Bana inansınlar ki doğruya erişsinler.(Bakara suresi,2:186)

Deki: Sizin duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?(Furkan Suresi,25:77)Dua ile kalın Hayırlı Cum'alar.

Yazan: Nuray Aydın İlgüz