Hendek İnşaat Tadilat

Donghee tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

30.04.2015 tarihinde işten ayrılan personellerle alakalı olarak fabrika önünde sendika tarafından organize edilen bir eylem düzenlenmiştir.

Şirket yönetimi larak karşılaşılan bu durum ile alakalı olarak eyle yapmakta olan işçiler ile görüşülüp istek ve eylem sebepleri dinlenmiştir. Gerek bugün itibariyle yapılan iş sözleşmesi fesihleri ve gerekse de öncesinde yapılan fesihler tamamiyla uygun olarak ypaılmıştır. Şirketimiz tarafından işçilere yasal hakları da ödenmiştir. İşçilerin bu bağlamda yasal yollara başvurma hakları da saklııdr.

Şirketimiz çeşitli sendikaların faaliyet gösterdiği bazı işçilerimizin de de sendikalara üye olduğu şirket yönetimi tarafından bilinmektedir. Bu nedenle sednikal sebeplerden dolayı işçilerin işten çıkarıldıkları iddiaları tamamen gerçeklikten uzaktır. Şirket olarak çalışmalarımıza değer verip onların istek ve taleplerini yerine getirmekteyiz.

İşçilerimizin yasal çerçeve içinde anayasal haklarını kullanarak eylem yapmalarına karşı olmamakla birlikte istediğimiz bu tür eylemlerin karşılıklı mülakat çerçevesinde her iki taraf açısından da makul olacak çözümlere bağlanmasıdır.


Donghee Otomotiv Ltd. Şti.