Hendek İnşaat Tadilat
Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, AKP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan Torba Kanun teklifinde yer alan deprem ve ehliyetle ilgili düzenlemelere dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Özellikle iş yeri sahiplerini ilgilendiren depremle ilgili düzenlemeden dolayı mağduriyet yaşanmaması için kanun sürecinin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkoç, Torba Kanunun, yasama yılı bitmeden Meclis Genel Kuruluna gelebileceğini ifade etti. Kanunun bugün Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesi bekleniyor. Komisyondaki görüşmelerin hızlı ilerlemesi durumunda yasama yılı bitmeden teklif kanunlaşabilir. Torba Kanun ayrıca, 1997 yılından önce ilkokul mezunu olanların yeniden ehliyet sahibi olabilmelerinin yolunu açıyor.

AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın ilk imza sahibi olduğu Torba Kanunun birinci maddesi 15.5.1959 tarih ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna şu geçici maddenin eklenmesini öngörüyor: “17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle hak sahibi olup da kendilerine teslim edilen işyerlerini son iki yıl içinde fiilen kullanmayanlardan; borçlanmasını yapmasına rağmen üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür. Hak sahipliği düşürülenlerden tazminat alınmaz. Hak sahipliğinin düşürüldüğü tarihe kadar hak sahipleri tarafından ödenen tutar, Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından kanuni faizi ile birlikte hak sahiplerine geri ödenir. Hak sahipliği düşürülen kişilere ait işyerleri, bu Kanunun 31 inci maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.”

1997 ÖNCESİ İLKOKUL MEZUNLARINA EHLİYET MÜJDESİ

Torba Kanunun 10. Maddesi, 1997 öncesi ilkokul mezunu olanların ehliyet alabilmelerine olanak sağlıyor. Kanun teklifinin ilgili maddesi 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi şöyle değiştiriliyor: “A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şarttır. Ancak 18.8.1997 tarihinden önce ilkokulu bitirenlerde bu şart aranmaz.” Halen yürürlükte olan Kanunun ilgili maddesine göre, sadece 8 yıllık eğitim şartı aranıyordu. Bu değişiklikle 1997’den önce ilkokulu bitirenler de ehliyet alabilecek.