Hendek Vadi Emlak
Danıştay 6.daire Başkanlığı Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında Bakanlar Kurulu tarafından alınan Acele Kamulaştırma kararın da yürütmeyi  durdurma kararı verdi.

Kemaliye Mahallesi Sakinleri tarafından Danıştaş 6.dairesinde açtıkları Bakanlar Kurulunun aldığı Acele Kamulaştırma kararının iptali ve yürütmeyi durdurulmasına ilişkin açtığı dava sonucu Danıştay 6.dairesi tarafından Bakanlar kurulu tarafından alınan Acele Kamulaştırma kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 6.Daire Başkanlığı internet sitesinden yaptığı sonuç bölümünde Bakanlar Kurulunun aldığı Acele Kamulaştırma kararında yürütmeyi durdurma kararı açıklandı